Licht en Eenheid

Wij zijn kinderen van het licht

Geboren in  eenheid met het Een en het Al

Licht

Licht is voor wie het wil zien

Wij zijn Licht, wij zijn geboren in Licht en we gaan terug naar het Licht

Zonder Licht hebben wij geen identiteit.

Zonder Licht worden wij niet gezien en leven we in onze schaduw

Het Licht is niet voor een enkeling weggelegd

Het is er voor ons allemaal

Iedereen mag in dat mooie Licht gaan staan.

De wereld laat ons een vrije keuze  

Of we kiezen voor een leven in de schaduw of we kiezen voor een leven in het Licht

Eenmaal geboren zien wij als eerste het Licht en soms sluiten we de ogen om terug te keren naar het veilige duister

Donker en Licht wisselen elkaar af en dienen ons in ons bestaan

Zonder schaduw is er immers geen Licht.

Zonder Licht is er geen schaduw.

In de huidige wereld zijn we geneigd om onze ogen wat meer te sluiten voor onrecht, vervuiling, overdaad, criminaliteit, stress en andere tekenen van deze maatschappij

We kunnen het niet aanzien

We sluiten onze ogen en kijken in het donker

We willen niet werkelijk zien wat er in de wereld gaande is.

Diegenen die besluiten in het licht te gaan leven worden zich meer bewust van wat er echt leeft in de huidige samenleving

Ze willen een bijdrage leveren aan de transformatie .

Degenen die in het duister willen blijven kijken, verzwakken het licht en halen naar beneden wat aan het licht mag komen

Zij hebben in wezen nog macht.

Wanneer wij gezamenlijk kiezen om in het Licht te gaan staan en een bijdrage te leveren, is de wereld pas in staat te veranderen in een harmonieuze gezonde samenleving.

Een samenleving die gebouwd is op saamhorigheid, vrede, liefde en compassie.

Een samenleving die de aarde dient.

Een samenleving die van de aarde neemt en aan de aarde teruggeeft

Een samenleving waarin wij met zijn allen in het Licht staan

En een eenheid vormen in het belang van het welzijn van de aarde en de mens.

Een samenleving waarin de aarde zich volledig in het Licht bevindt en kan schitteren van geluk en gezondheid.

Een samenleving in eenheid en licht betekent een gezonde aarde , gezonde natuur, gezonde mensen en gezonde dieren.

Een compleet gezond Universum.

Dat is wat er gebeurt als wij allen in het Licht staan.

In Licht en Liefde, Tamara

 

Verhaal van een tiener

Het zal je maar gebeuren als tiener.

Ze volgde iedereen, ze deed overal aan mee, ze kon geen nee zeggen, deed dingen waarvan ze wist dat ze niet ok waren, ze liet zich meeslepen.

En dat allemaal om leuk gevonden te worden en om bij de groep te horen. Ze ging alle kanten uit behalve die kant die ze zelf graag uit wilde. Die kon ze niet meer vinden. Ze voelde zichzelf niet meer. Alles was in de buitenwereld. Zolang ze daar maar aan voldeed, was het goed. Tenminste dat dacht ze. Tot op het moment dat het niet meer goed voelde zoals ze bezig was. Ze was zich ervan bewust geworden dat ze letterlijk uit zichzelf getreden was en ze kon de weg niet meer terug vinden. De weg naar haar eigen waarde, haar eigen wijsheid, haar eigen kracht.

Via een Luisterkind afstemming heeft ze vanuit het diepst van haar ziel haar verhaal kunnen vertellen, aan kunnen geven wat ze nodig heeft, en zichzelf handvatten kunnen geven hoe ze in haar eigen kracht kan blijven staan en haar eigen beslissingen kan nemen.

 

Jongeman met autisme

Passage uit een Luisterkind afstemming

Hij zit vol emoties en hij heeft hoofdpijn. Zijn ruimte is te klein en dat benauwt hem. Hij wil vrijheid voelen. Op de ladder klimmen, lekker hoog, het gevaar op zoeken en een beetje uitdagen, vertelde de kleine man met autisme in de Luisterkind afstemming. Er verscheen een beeld van de Jacobsladder, de luchtbrug die hemel en aarde verbindt, op mijn netvlies.
Dit beeld heb ik uitgetekend en samen met de luisterkind afstemming naar de aanvragers verzonden.

 

 

Je mag de gedachten van een kind niet onderbreken

Dat vind ik een mooie uitspraak van Anastasia.

Het resoneert met mijn geloof in de samenwerking tussen body, mind, heart en soul. Ze zijn alle vier even zo belangrijk. Haal je de mind er tussen uit, dan gaat er een waardevolle kracht verloren.

Ieder mens heeft de energie van het denken tot zijn beschikking. Deze energie speelt een hoofdrol in ieder scheppingsproces. Aan iedere manifestatie gaat ook een gedachte vooraf. Als een gedachte niet voldoende uitgewerkt is, ontstaat er ondoordacht gedrag met soms alle gevolgen van dien.

Indien de kinderen van nu de tijd en ruimte krijgen om hun scheppende gedachten volledig uit te werken, kunnen zij manifesteren vanuit hun unieke zelf. Zonder beïnvloeding van gedachten, overtuigingen of conditioneringen van anderen of van de heersende maatschappelijke normen.

Zo ontwikkelen ze zich tot zelfstandig denkende en voelende mensen die gewoon heel aards zichzelf zijn.

Wij als volwassenen gaan de weg vaak weer omgekeerd.

We willen ons bevrijden van niet meer bij ons passende gedachten, overtuigingen, conditioneringen ooit ontstaan in dit of een vorig leven. Zodat we weer vanuit onze pure essentie kunnen gaan denken, voelen, bewegen en manifesteren.

Deze omweg gun je de kinderen van nu toch niet?

 

 

Spoor de oorzaak van hooikoorts op met een Luisterkind afstemming

Kriebelt het al?
Voel je het al op komen?
Het niezen, droge ogen, keelpijn, moeheid. De jaarlijkse lente perikelen. Hol je naar de apotheek of drogisterij om pilletjes, neusspray en alles wat de hooikoorts klachten maar kunnen verlichten of onderdrukken.
En wat als je in plaats van het onderdrukken nu eens naar jezelf zou gaan luisteren? Luisteren naar wat de onderliggende oorzaak is van de hooikoorts klachten? Want ergens op een moment in je leven is het ontstaan. Wil je weten wanneer en in welke situatie? Wil je handvatten ontvangen om het proces te keren? Zodat jij nu ook eens volop kunt genieten van het lenteseizoen?
Vraag dan eens een Luisterkind afstemming bij mij aan. Ik en de spirits luisteren graag naar jou op de diepere lagen. Je hoeft er niet voor weg. Ik luister op afstand in de energie. Vertel het maar en ik stuur jouw verhaal in een word bestand naar je op. Zodat je het thuis rustig kunt doorlezen en er mee aan de slag kunt gaan.

LAAT DE LENTE MAAR KOMEN!


Moeder Aarde vertelt

Samen met een heleboel collega Luisterkind werkers heb ik op 6 januari jl. , de dag van Driekoningen, een luisterkind afstemming gedaan op Moeder Aarde. Dit is haar verhaal.

Gezond en vol levenskracht en vreugde geboren, wacht de aarde rustig af. Ze blijft geduldig en tegelijkertijd geeft ze af en toe seintjes af in de vorm van veranderingen in de natuur. Totaal onverwacht en onvoorspelbaar. Want ondanks dat Moeder Aarde rustig wacht is er ook een gevoel van nu is het genoeg en het kan zo niet langer doorgaan. Het borrelt diep binnenin Moeder Aarde en soms komt er een belletje vrij. Hiermee wil ze bewustwording op gang brengen bij de mensheid. De aarde raakt niet snel uit balans en is in staat om veel te dragen. En toch voelt ze, naarmate de tijd vordert, dat ze uitgeput raakt en niet lang meer kan blijven verwerken en kan blijven dragen. Er mag iets toegevoegd worden. Er mag gegeven worden in plaats van genomen. Moeder Aarde wil de mensen er van bewust maken dat het geven en nemen totaal uit balans is. Zo gezond en vol levenskracht en vreugde als Moeder Aarde lang geleden was, zo uitgeput en leeg raakt ze nu door alle ontwikkelingen in de wereld en alle onbewuste patronen van de mens. Patronen die ziekmakend zijn.

Moeder Aarde is geboren in volle gezondheid en heelheid. Rijp en vol om te geven aan de mens wat deze voor het bestaan en levensonderhoud nodig had. Alles wat genomen werd, werd ook weer teruggegeven. Zodat Moeder Aarde in haar kracht kon blijven, kon blijven geven en de mensheid kon blijven dienen.

Er groeide echter ontevredenheid onder de mensen over dat wat van nature aanwezig was. Er ontstond behoefte aan meer en beter. Er werd alles aan gedaan om nieuwe ontwikkelingen op gang te brengen. Het ene gebouw verrees na het andere, voeding moest steeds sneller groeien en aangeleverd worden. Er werden wegen aangelegd, huizen gebouwd, geld werd een machtsmiddel. Er ontstond hevige onderlinge concurrentie. Een strijd om bezit en afbakening van grenzen. Het kende geen weerga. De ontwikkelingen lijken onstopbaar en de mens gaat mee in die stroom. Rennend en zijn ziel verliezend.

De Aarde aanschouwt het en huilt. Ze huilt om het ego gedrag van de mens, om de oorlogen, de machtswellust, het onnatuurlijke gedrag van de mensen. Individualiteit is belangrijker geworden dan collectiviteit. Onderlinge liefde en liefde voor de natuur maakt plaats voor liefde voor het geld.

De Aarde voelt en ziet het en ze heeft een diepe wens. De wens dat de mensheid zich bewust wordt van zijn gedrag. Gedrag dat plaats mag maken voor verrijking van de Aarde in plaats van persoonlijke verrijking. De mensen mogen hierin samenwerken en elkaar steunen in plaats van afgunst en jaloezie te tonen en te vechten om bezit en een plek op de wereld. De Aarde ziet de mensheid als één. Allemaal met elkaar verbonden en allemaal puur en zuiver vanuit de Ziel zoals in de geboortestaat. De Aarde wenst dat ieder mens opnieuw geboren mag worden en vanuit deze staat van Zijn een nieuw leven kan opbouwen. Hierdoor zal er heling en transformatie plaats vinden die voedend is voor Moeder Aarde. Zodra de mensheid totaal getransformeerd is, kan Moeder Aarde weer vrucht dragen en voeden. Het wederkerige proces van geven en nemen en dankbaarheid tonen voor Al wat is, zal moeten blijven bestaan om de Aarde gezond te houden. We mogen terug naar eenvoud en bescheidenheid. Naar het gevoel van Eenheid. En samen bijdragen aan een Aarde die gezond en vol levenskracht is en blijft.

Luisterkind afstemming door Tamara van der Hooft – 6 januari 2019

Blij voor baas en hond

Afgelopen periode heb ik in de energie mee mogen zoeken naar verdwenen hondjes. Zo mooi! Zodra het betreffende hondje in mijn beeld komt, zie ik de omgeving waar hij of zij zich bevindt en waar de hond geweest is. Ik blijf luisteren in de energie en de hond vertelt. Dit geef ik allemaal door aan de eigenaren. Met deze informatie gaan zij aan de slag en zij vervolgen, samen met andere bevlogen mensen, de zoektocht. En als dan het bericht komt dat de hond terecht is, kan ik wel een gat in de lucht springen. Ik ben zo blij voor hond en baas en zo dankbaar dat ik een kanaal/medium heb mogen zijn voor het doorgeven van informatie. Petje af ook voor de zoekers ter plekke. Wat een bevlogenheid en doorzettingsvermogen.

Waarom blijft Zara aan de stoelen krabben?

Met deze en nog meer vragen ben ik de afstemming ingegaan met poes Zara. Hieronder volgt een passage uit het afstemmingsverhaal.

Zara is niet gauw tevreden en dat zal ze je ook duidelijk laten blijken. Dat doet ze door middel van haar gedrag. Ze wil beslist laten zien dat haar iets niet bevalt. En dat doet ze door onder andere aan de stoelen te krabben. Dit is een soort frustratie die ze uitleeft. Ze is gefrustreerd omdat ze niet behandeld wordt zoals ze graag zou willen. Ze wil echt elke dag volop in de schijnwerpers staan en ze wil voelen dat jouw aandacht steeds bij haar is. Zodra dat niet het geval is, gaat ze iets zoeken om zich uit te leven en op deze manier toch jouw aandacht te krijgen. Zara is tenslotte de koningin in huis en zo wil ze ook behandeld worden.
Zara voelt zich groots en dat is ze ook. Ze zou de wereld willen regeren en tegelijkertijd voelt ze de beperking. Dat voelt ze omdat ze in huis is. Daardoor voelt ze zich begrensd in haar doen en laten. Heel graag zou ze op koninklijke wijze de omgeving willen verkennen en willen opsnuiven. Soms doet ze dat thuis, maar ze vindt dat dat te weinig opgemerkt wordt.
Ondanks dat het buitenleven haar intrigeert, zal ze niet weg lopen. Ze komt altijd weer terug omdat ze in jou haar gelijke ziet. Jullie zijn soulmates.

Het was zo mooi om deelgenoot te mogen zijn van haar verhaal.

Poezen taal

Prachtig de taal en de gedragingen van dieren. Zo echt en zo eigen wijs. Hieronder een weergave van wat Poes Joy verteld heeft tijdens de luisterkind afstemming. De vraag van haar eigenaresse: “Hoe komt het dat Joy zo afstandelijk is?”
“Joy bepaalt zelf waar ze wil staan en gaan. Daar voelt ze zich het beste bij. Al het andere ervaart ze als bemoeienis. Ze vindt het fijn bij jou thuis en ze is op haar manier aanhankelijk. Joy vindt zich geen echte knuffel poes. Zo af en toe een knuffel komen halen of langs je been strijken vindt ze voldoende. Op schoot zitten daar heeft ze een hekel aan. Dat vindt ze veel te intiem. Joy heeft de ruimte nodig. Als haar iets mankeert zal ze het zelf aan je kenbaar maken. Aangezien ze zich niet aan wil stellen, kan dat wel eens een poosje duren. Geduld en wederzijds respect is alles wat ze van je nodig heeft. Joy is in haar eigen kracht en wenst daar niet in verandert te worden”.

Waarheid en Wijsheid zit van binnen

“Hoe kom jij aan die wijsheid?” vroeg mijn moeder wel eens toen ik nog klein kind was.

Ieder mens is vrij om zijn waarheid uit te spreken.
De een zijn waarheid is niet beter dan die van de ander.
Het is wellicht een andere waarheid. Weliswaar net zo waardevol.
Waarheid is voor iedereen verschillend. Wat voor de een waar is, is voor de ander niet zo. Waarheid is betrekkelijk en kan per dag, per minuut, per seconde veranderen. Er is geen mens die alle waarheid en alle wijsheid bezit. Vaak zijn het slechts brokstukken. Verkregen uit wat men gelezen, ervaren, aangenomen heeft.

Ik vind het belangrijk om te ontdekken wat de waarheid vanuit mijn hart is. Vanuit mijn ziel. Daar bevindt zich mijn echte waarheid en wijsheid.
Volgens mij is ieder mens Wijs en Waar diep van binnen. Wijsheid en waarheid zijn niet weggelegd voor enkelingen of uitverkorenen. We zijn er allemaal mee geboren. Helaas hebben we verleerd er naar te luisteren.
Waarheid en wijsheid in hart en ziel behoort aan iedereen die bereid is een blik naar binnen te werpen, goed te luisteren en goed te voelen. En zichzelf serieus te nemen.

Wij kunnen de waarheid en wijsheid van de ander respecteren, maar we hoeven het niet te integreren. Zo blijven we authentiek. In die hoedanigheid is het fijn om naar elkaar te luisteren. Van binnen naar buiten in plaats van buiten naar binnen.

En dat is wat ik zo mooi vind aan Luisterkind. Tijdens een afstemming luister ik naar jouw waarheid en jouw wijsheid.
Daar vanuit de diepere lagen komen jouw antwoorden.