Over mij

Een mooie leerzame weg dat kan ik wel zeggen van mijn levenspad. Destijds ben ik met een reis in mijzelf begonnen die ik voor geen goud had willen missen. Een reis die mij op het punt heeft gebracht tot waar ik nu ben.

Een rode draad door mijn leven is dat ik vaak net wat anders voel en reageer dan van mij verwacht wordt. Lange tijd heb ik de reden ervan niet goed begrepen en probeerde ik mij steeds aan te passen aan dat wat dan in de volksmond als normaal wordt beschouwd. Gaandeweg heb ik mijzelf steeds beter leren doorgronden. Nu accepteer ik mijzelf en kan ik met recht zeggen dat ik trots ben op alles wat mij  schijnbaar anders maakt. 

In de verschillende intuitieve en bewustzijns trainingen heb ik contact mogen maken met een andere vorm van bewustzijn en zijn de kanalen naar mijn helder begaafdheid nog verder geopend. Dit omarm ik en ik stop het niet meer weg. Ik voel het als een ware transformatie die nog steeds doorgaat. 

In mijn vrije tijd geniet ik van de rijkdom in de natuur en van de dieren. Ook schilder, teken en schrijf ik graag. En in de dans geef ik expressie aan mijn gevoelens en emoties waardoor ik ruimte in mijzelf maak.