Dieren Reading

Dieren hebben een ziel en ze voelen haarfijn hun omgeving, de mens en situaties aan.
Soms vertonen ze ineens of al langere tijd gedrag waar je helemaal niets van begrijpt. Je denkt dat je het goed doet en je weet niet wat je anders zou moeten doen. Omdat dieren alles aanvoelen, zullen ze dat gedrag vertonen dat bij hun beleving van de buitenwereld past.

Er kan iets veranderd zijn in de thuissituatie, ze kunnen nog reageren op iets wat in het verleden gebeurd is, een trauma nog niet verwerkt hebben, zich niet op de goede plek voelen. En ga zo maar door. Het kan van alles zijn en je kunt er niet de vinger op leggen. Je snapt er helemaal niets meer van.

Als dierentolk communiceer ik met je dier op ziel niveau. Het verhaal dat hij/zij vertelt, geeft vaak net die informatie die je nodig hebt en waar je mee aan de slag kunt. Je ontvangt antwoorden op vragen betreffende het verleden, voeding, de ideale omgeving, ziekteverschijnselen, wel of niet in laten slapen en zo nog meer.

Ik ben geen dierenarts en stel geen diagnoses, wel ontvang ik informatie over lichamelijk disfunctioneren. Raadpleeg bij ziekte ook altijd de dierenarts.

Je kunt een dierenreading aanvragen voor een paard, een kat, een hond en ieder ander dier. Ik maak energetisch contact en luister naar wat jouw dier mij wil vertellen. Alles wat ik hoor, zie en voel, verwoord ik in een word bestand en dat verzend ik via de mail.  

Het kan zoveel betekenen voor jullie. Je dier zal je er dankbaar voor zijn.

Benodigdheden

Voor een reading van je dier heb ik een recente foto waar hij/zij alleen op staat en de ogen goed zichtbaar zijn, de naam, leeftijd, achtergrondinformatie en eventuele vragen nodig. 

Aanvragen