Wat is luisteren naar dieren?

Dieren hebben een ziel en ze voelen haarfijn hun omgeving, de mens en situaties aan.
Soms vertonen ze ineens of al langere tijd gedrag waar je helemaal niets van begrijpt. Je denkt dat je het goed doet en je weet niet wat je anders zou moeten doen. Omdat dieren alles aanvoelen, zullen ze dat gedrag vertonen dat bij hun beleving van de buitenwereld past.

Er kan iets verandert zijn in de thuissituatie, ze kunnen nog reageren op iets wat in het verleden gebeurt is, een trauma nog niet verwerkt hebben, zich niet op de goede plek voelen. En ga zo maar door. Het kan van alles zijn en je kunt er niet de vinger op leggen. Je snapt er helemaal niets meer van.

Door te luisteren naar de ziel van het dier kan er veel informatie tevoorschijn komen. Het kan net die informatie zijn waar jij op zit te wachten en waar je mee aan de slag kunt gaan. Antwoorden op jouw vragen, informatie over het verleden, over voeding, de omgeving, ziekteverschijnselen, wat het dier nu echt wil.

Kom je dier en jezelf tegemoet door een afstemming aan te vragen. Dit werkt het zelfde als een Luisterkind afstemming voor volwassenen en kinderen. In dit geval is het voor je dier. Dat kan zijn voor je paard, hond, kat en ook andere dieren.
In een afstemming kun je alle vragen stellen die je maar wilt. Het kan zoveel betekenen voor jullie beiden. Je dier zal je er dankbaar voor zijn.

Aanvragen