Soul Reading consult

Een soul reading consult geeft meer inzicht in jezelf op lichamelijk, geestelijk en spiritueel niveau.

Vragen op het gebied van werk, prive, relaties, familie, gezondheid en meer kunnen aan de orde komen. 

We gaan in gesprek en via mijn helder zien, horen, voelen en weten ontvang ik jouw verhaal, antwoorden op vragen en tips die je jezelf wilt geven. Dit vertaal ik naar jou, waardoor je de gelegenheid hebt tot bewustwording te komen van hetgeen er werkelijk leeft en van invloed is op je dagelijks functioneren.     

Aanvragen