Wat is Luisterkind?

Tijdens een Luisterkind afstemming open ik mij in de energie en ik neem de tijd om met aandacht en open mind te luisteren. Zonder voor te zeggen, zonder te duiden, zonder in te vullen. Ik stel zo veel mogelijk vragen. Alles wat mij in de energie verteld wordt, verwoord ik. Luisterkind is zowel voor kinderen als volwassenen. En ook dieren zijn zeer gebaat zijn bij een afstemming.

Soms stel je jezelf vragen die je niet helder kunt krijgen. Dat kan zijn over je kind, over je gezinssituatie, over werk, over jezelf. Via een Luisterkind afstemming krijg je inzicht in wat er speelt op een dieper niveau en je krijgt handvatten hoe je het aan kunt pakken. Luisterkind Werk is heel eenvoudig gezegd luisteren naar het kind of de volwassene. Door middel van een foto, naam en geboortedatum stem ik af op degene voor wie de aanvraag gedaan is. Dus iemand hoeft niet persoonlijk aanwezig te zijn en er hoeft ook niet speciaal tijd voor vrij gemaakt te worden. Afstemmen betekent luisteren in de energie van kind of volwassene. Ik stel vragen en het kind of volwassene geeft antwoord. Deze informatie komt vanuit diepere lagen. Dat betekent dat de informatie heel zuiver is. Er zit geen ruis tussen van bijvoorbeeld het denken of beinvloeding van buitenaf. Kind of volwassene vertellen puur vanuit hun ziel. Zo kan er ineens helderheid ontstaan in een probleem of vraagstuk waar misschien lange tijd geen oplossing voorhanden was of geen antwoord op kwam. Na de afstemming kan het kind, ouders van het kind of de volwassene aan de slag met de handvatten die gegeven zijn tijdens het afstemmen. Het kan zelfs al zo zijn dat er al verandering in de energie heeft plaats gevonden tijdens de afstemming. Vragen die bijvoorbeeld gesteld kunnen worden zijn: hoe komt het dat mijn kind zo druk is? Hoe komt het dat mijn kind problemen op school heeft? Wat kan ik doen om de relatie met mijn zus te verbeteren? Het kan ook zo zijn dat ik tijdens de afstemming in aanraking kom met een aura lifter of entiteiten. Als blijkt dat je daar hinder van ondervindt in je functioneren in het dagelijks leven, laten we deze liefdevol opnemen in het licht. Zodat je verlost bent van een ballast die niet bij jou hoort. Ook kun je me tijdens een afstemming een vorig leven laten zien, waar je in het heden misschien onbewust last van hebt. Alles wat er gebeurt, gevraagd en gezegd wordt, schrijf ik letterlijk op. Het verslag stuur ik via de mail naar de aanvrager. Het voordeel hiervan is dat je het op jouw moment rustig kunt lezen en op je in kunt laten werken. Voor kinderen jonger dan 10 jaar moet de ouder(s) een aanvraag doen.
Na het aanvragen van een afstemming ontvang je eerst een begeleidend schrijven. Het is belangrijk om deze, voordat ik met de afstemming start, goed door te lezen.

Ik heb de opleiding tot Luisterkind Werker gevolgd bij Diana van Beaumont.

Bij het doen van een aanvraag voor een volledige Luisterkind afstemming krijg je een mini-afstemming voor iemand anders CADEAU.