Luisterkind Levensbrug afstemming overleden dierbaren en meer

Het leven start en het leven eindigt. Maar afscheid nemen of verlies verwerken, dat zijn levensgebeurtenissen waarbij je vooraf niet kunt bedenken hoe het zal zijn. We weten niet hoe het voelt als we een dierbare gaan verliezen. Misschien hebben we al afscheid genomen. We weten niet hoe we zullen reageren en hoeveel verdriet er zal zijn. Of hoe we de draad van ons leven weer kunnen oppakken en hoe we onze dierbaren zullen herinneren.

Het leven zal zeker weer verder gaan. Maar misschien zijn er nog vragen onbeantwoord of zaken niet uitgesproken. Op zo’n moment biedt een Luisterkind Levensbrug afstemming een kans om tegemoet te komen aan de wens om degene die je lief is nog een aantal vragen te stellen. Of om hem of haar te laten weten dat je nog steeds van hem of haar houdt.

Een Luisterkind Levensbrug afstemming kan aangevraagd worden voor mensen die nog niet overleden zijn, maar voor wie het overlijden nadert. Wat willen zij nog vertellen of delen met de ander voor of tijdens het afscheid? Daarnaast zijn er direct betrokkenen die graag gehoord en begrepen willen worden. Is een fijn afscheid mogelijk voor beiden? Daarnaast is het voor overleden dierbaren. Soms heeft iemand de wens om te vragen of hij of zij het goed heeft ‘daar verderop’. Soms ook wil iemand die achterblijft om vergeving vragen of zoekt steun bij zijn of haar eigen processen.

Als Luisterkind werker kan ik een mooie brug slaan. Ik breng de intenties en wensen van beide partijen bij elkaar. Door antwoorden te geven op prangende vragen van de een én van de ander. Er ontstaat meer rust. Ook kan het voor beiden verlichting brengen in het hier en nu.

Een Levensbrug afstemming kan aangevraagd worden voor  

Mensen die overleden zijn, in coma liggen, op de intensive care liggen, een vorm van Alzheimer/dementie/Korsakov hebben, zelfmoord gepleegd hebben, ongeboren kinderen en doodgeboren baby’s. 

Wat heb ik nodig

Voor een Levensbrug afstemming ontvang ik graag een foto, naam en leeftijd van de betreffende persoon, achtergrond informatie en eventuele vragen. Ik vertaal alles in een word bestand en verzend het via de mail.

Indien je voorkeur hebt om als aanvrager persoonlijk aanwezig te zijn tijdens de afstemming is dat ook mogelijk.

Aanvragen