Klankschaalmassage en Klankbeleving

Klankmassage werd 5000 jaar terug reeds toegepast in de Vedische traditie in Indie.
De mens is uit klank geboren, hij is klank. Ieder mens is door zijn eigen individuele klank in zijn persoonlijkheidsstructuur gevormd. Is de mens met zichzelf en zijn omgeving in een-klank, in harmonie, dan voelt hij zich sterk, kan hij zijn leven vrij en zelf vormgeven, voelt hij zich gelukkig en is hij gezond. Oneindig veel invloeden in de opvoeding, school, beroep, stress en de dagelijkse manier van leven hebben een invloed op onze basisharmonie en brengen ons uit ons evenwicht, in disharmonie. Daardoor worden wij zwakker en zijn we vatbaar voor ziekten.

Klankschaal massage is een zacht werkzame methode om tot diepe ontspanning te komen. Door deze ontspanning gebeurt het dat problemen, stijfheid, spanningen en blokkades losgelaten worden. Er kan een nieuwe orde ontstaan, het lichaam kan terug in harmonie komen en zo gezond worden. Er ontstaat een nieuw, positief en vrij lichaamsbewustzijn. De klank brengt je terug bij je ware zelf.

De klankmassage wordt uitgevoerd terwijl je op een massagetafel ligt. We beginnen bij de voeten. Geleidelijk aan worden er verschillende klankschalen op het lichaam gezet. Bij het aanslaan hoor je de klank en je voelt een trilling van de klankschaal door je lichaam gaan. Je lichaam neemt de trilling mee naar binnen. Deze trilling doet zijn werk daar waar het nodig is. Ze zetten je lichaamsvloeistoffen in beweging. Iets wat vastzit of geblokkeerd is, kan door de klank los trillen. Diepe ontspanning volgt. Doordat de klank van alle schalen resoneert, kan je het gevoel hebben in een weldadig klank bad ondergedompeld te worden.

Een klankschaal massage duurt ongeveer een uur. 

Het is ook mogelijk een diep ontspannende klanksessie bij te wonen met meerdere personen. Liggend op een mat kun je genieten van de harmoniserende klanken van de klankschalen.

Aanvragen