Licht en Eenheid

Wij zijn kinderen van het licht

Geboren in  eenheid met het Een en het Al

Licht

Licht is voor wie het wil zien

Wij zijn Licht, wij zijn geboren in Licht en we gaan terug naar het Licht

Zonder Licht hebben wij geen identiteit.

Zonder Licht worden wij niet gezien en leven we in onze schaduw

Het Licht is niet voor een enkeling weggelegd

Het is er voor ons allemaal

Iedereen mag in dat mooie Licht gaan staan.

De wereld laat ons een vrije keuze  

Of we kiezen voor een leven in de schaduw of we kiezen voor een leven in het Licht

Eenmaal geboren zien wij als eerste het Licht en soms sluiten we de ogen om terug te keren naar het veilige duister

Donker en Licht wisselen elkaar af en dienen ons in ons bestaan

Zonder schaduw is er immers geen Licht.

Zonder Licht is er geen schaduw.

In de huidige wereld zijn we geneigd om onze ogen wat meer te sluiten voor onrecht, vervuiling, overdaad, criminaliteit, stress en andere tekenen van deze maatschappij

We kunnen het niet aanzien

We sluiten onze ogen en kijken in het donker

We willen niet werkelijk zien wat er in de wereld gaande is.

Diegenen die besluiten in het licht te gaan leven worden zich meer bewust van wat er echt leeft in de huidige samenleving

Ze willen een bijdrage leveren aan de transformatie .

Degenen die in het duister willen blijven kijken, verzwakken het licht en halen naar beneden wat aan het licht mag komen

Zij hebben in wezen nog macht.

Wanneer wij gezamenlijk kiezen om in het Licht te gaan staan en een bijdrage te leveren, is de wereld pas in staat te veranderen in een harmonieuze gezonde samenleving.

Een samenleving die gebouwd is op saamhorigheid, vrede, liefde en compassie.

Een samenleving die de aarde dient.

Een samenleving die van de aarde neemt en aan de aarde teruggeeft

Een samenleving waarin wij met zijn allen in het Licht staan

En een eenheid vormen in het belang van het welzijn van de aarde en de mens.

Een samenleving waarin de aarde zich volledig in het Licht bevindt en kan schitteren van geluk en gezondheid.

Een samenleving in eenheid en licht betekent een gezonde aarde , gezonde natuur, gezonde mensen en gezonde dieren.

Een compleet gezond Universum.

Dat is wat er gebeurt als wij allen in het Licht staan.

In Licht en Liefde, Tamara