Je mag de gedachten van een kind niet onderbreken

Dat vind ik een mooie uitspraak van Anastasia.

Het resoneert met mijn geloof in de samenwerking tussen body, mind, heart en soul. Ze zijn alle vier even zo belangrijk. Haal je de mind er tussen uit, dan gaat er een waardevolle kracht verloren.

Ieder mens heeft de energie van het denken tot zijn beschikking. Deze energie speelt een hoofdrol in ieder scheppingsproces. Aan iedere manifestatie gaat ook een gedachte vooraf. Als een gedachte niet voldoende uitgewerkt is, ontstaat er ondoordacht gedrag met soms alle gevolgen van dien.

Indien de kinderen van nu de tijd en ruimte krijgen om hun scheppende gedachten volledig uit te werken, kunnen zij manifesteren vanuit hun unieke zelf. Zonder beïnvloeding van gedachten, overtuigingen of conditioneringen van anderen of van de heersende maatschappelijke normen.

Zo ontwikkelen ze zich tot zelfstandig denkende en voelende mensen die gewoon heel aards zichzelf zijn.

Wij als volwassenen gaan de weg vaak weer omgekeerd.

We willen ons bevrijden van niet meer bij ons passende gedachten, overtuigingen, conditioneringen ooit ontstaan in dit of een vorig leven. Zodat we weer vanuit onze pure essentie kunnen gaan denken, voelen, bewegen en manifesteren.

Deze omweg gun je de kinderen van nu toch niet?